BRİKET NEDİR?


BRİKET NEDİR?

Volkanik esaslı ponza taşı ile kömür artığı veya kum- çakıl ile agrega çimento karışımından yapılan harcın kalıplarda sıkıştırılması ile elde edilen boşluklu veya dolu olarak üretilen hafif yapı malzemesine briket denir. Briket elde etme porsesine ise briketleme denir. Briket imal edilecek betonun birim hacim ağırlığı duvar briketlerinde 1600kg/m3 ve döşeme briketlerinde ise 1400 kg/m3 den fazla olmamalıdır. Duvar briketleri ise, ancak yük taşımayan yerlerde ve bacalarda kullanılır. Döşeme briketlerinde ise, delik ekseni doğrultusunda yapılan net yüzeye göre basınç direnç değeri 15kg/m2 den az olamaz. Su emme veznesi %20’den fazla olmamalıdır. Briketlerde don sonu basınç direncinde %25’ten fazla bir düşüş olmamalıdır. Normal döşeme briketlerinde, boşlukları bütün briket boyunca devam etmesine mukabil döşemelerin kenarlarında bir tarafı, kapalı uç briketleri kullanılmalıdır. Briket kenarları keskin, istenilen ebatta, yüzleri düzgün olmalı ve kırık ve çatlaklar bulunmamalıdır. İmal edilen briketler hava şartlarına karşı korunmalı ve 15 gün geçmeden kullanılmamalıdır.  Çoğunluk olarak kömür ve yol malzemeleri briketlenip yapı malzemesine dönüştürülür. Briket, duvar yapımında kullanılmak üzere yapılmış,  yüksekliği en çok 13,5 cm olan beton yapı malzemesidir. Briketin yalıtım için hafif olması tercih edilir. Ayrıca briketlerin kalınlıkları 3 cm’den az olmamalıdır. 

     Briketlerin sağlamlığını ölçmek için bazı testler uygulanır. Bunlar: shatter testi (briket düşme sağlamlığı), tek eksenli basınç testi (briket kırılma sağlamlığı) ve tambur testi (briket aşınma sağlamlığı). Briketin kullanım alanları; sıvanacak her türlü duvarda, taşıyıcı olmayan duvarda, bahçe duvarlarında, depolarda, tarım ve besi yapılarında ve döşemelerde kullanılırlar. Briket duvar örerken düşey derzler en az 10 cm veya blok boyu yarısı kadar şaşırtılmalıdır, düşey derz kalınlığı en az 10 mm olmalıdır, yatay derz kalınlığı en az 12 mm olmalıdır, duvar yükseldikçe şakül ile diklik kontrolü yapılmalıdır, yatayda, duvarın doğrultusunun doğru olması için boyuna ip çekilmelidir ve plastik kıvamda harç kullanılmalıdır.

     Briketin  hem dünyada hem de ülkemizde en çok kullanıldığı alan inşaat sektörüdür. Briket kullanımıyla normal betona göre çok daha hafif olmalarından dolayı taşınma, kullanım ve işçilikte önemli tasarruf sağlanır. Temele aktarılan yüz azalır ve yaklaşık %17 oranında inşaat demiri tasarrufu sağlanır. Ayrıca briket ısı ve ses yalıtkanı olarak normal betondan 4 kat fazla izolasyon kalitesi sağlar, yangına karşı normal betona göre dayanıklılık sağlar, küflenmeye ve haşerelere karşı dirençlidir ve binalar dondan etkilenmez. Bu nedenlerden dolayı briket kullanımının ülkemizde yapılarda kullanımının artması gerekir. Binaların yapı hafifliği de çok önemlidir. 1992 yılında meydana gelen Erzincan depreminde yıkılan binalarda tespit edilen nedenlerden biri de bina ağırlığı olmuştur. Çok katlı binalarda en çok hasar gören zemin ve 1. katlar olmuştur. Bunun da sebebi bu katlara daha fazla yük bindiğindendir. Bu yüzden deprem bölgesinde bulunan ülkemizde mümkün olduğunca hafif yapı yapılmalıdır.

 

 

 

 

 

 

BRİKET NEDİR? ile Benzer Yazılar:


3 Ağustos 2013 Saat : 2:17

BRİKET NEDİR? Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

Briket Makinası Son Yazılar FriendFeed
reklam
Smart Backlink
reklam
reklam